דופלקס בית פרטי

פרטים על הפרויקט

 

בית פרטי ברחוב האתרוג 15 – גבעת זאב

חברת דופלקס בונה את הבית משלב היסוד ועד מפתח.