דופלקס נאמן – פרויקט תחכמוני

פרויקט תחכמוני

מזמין העבודה: חברת קריית הרמ”א
מספר יחידות דיור: 132 יחידות דיור

חברת דופלקס נבחרה לבצע עבודות שימור ובנית 140 יחידות
עבור חברת קרית הרמ״א שיכון ויזמות בע״מ בפרויקט תחכמוני בירושלים