פרויקט תחכמוני

מפרט הפרוייקט

חברת דופלקס נבחרה לבצע עבודות שימור ובנית 140 יחידות

עבור חברת קרית הרמ״א שיכון ויזמות בע״מ בפרויקט תחכמוני בירושלים

מזמין העבודה: חברת קריית הרמ”א
מספר יחידות דיור: 132 יחידות דיור

פרוייקטים נוספים