דופלקס - פרופיל חברה

דופלקס נאמן מבצעת בניה פרטית, מוסדית וציבורית בתחומים שונים, כגון עבודות גמר, שלד ופיקוח.

ברשות החברה ציוד וכח אדם מקצועי, מנהלי עבודה רשומים בעלי ניסיון ואנשי מקצוע מוסמכים. כמו”כ החברה פועלת בשיתוף פעולה עם צוות רחב של יועצים המאפשרים ללקוח פתרונות מקצועיים בכל שלב ובכל תחום. חברת דופלקס רשומה כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות מס’ 28198 בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק, וברשותה סיווג לעבודות במשרדים ממשלתיים ועובדת ע”פ התקנים המחמירים ביותר.

דופלקס – יתרונות בולטים:

חברת דופלקס רואה בכל פרויקט כפרויקט יחיד ומצמידה צוות מיוחד המבצע את העבודה מתחילתה ועד סופה. החברה מאמינה בעבודה יסודית לטווח ארוך ולכן מקפידה על שימוש בחומרים איכותיים ויקרים כדי להבטיח עבודה איכותית ועמידה. ומאמצת את התקנים המחמירים בשוק.

דופלקס – ייזמות והשקעות:

דופלקס השקעות, ענף היזמות של החברה, שותפה פעילה במספר נכסים מניבים ובעלת שטחי מסחר ומשרדים מושכרים. כמו”כ החברה מנהלת את מפעלי הייצור של דופלקס שמטרתה למצות את פוטנציאל ההשבחה של הנכסים.

מפעלי הייצור של דופלקס:

מפעלי הייצור של החברה מייעלים את העבודה ומבטיחים תיאום מדויק ומושלם בין אנשי המקצוע בשטח לייצור בפועל ונותנת יתרון לעבודה מהירה ומענה אינדיבידואלי.

חברת דופלקס רשומה כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות מס’ 28198 בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק, וברשותה סיווג לעבודות במשרדים ממשלתיים ועובדת ע”פ התקנים המחמירים ביותר.